Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του σχεδίου νόμου, είναι η αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία ενός άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές τομές:

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

  • Γίνεται διαχωρισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας από τον έλεγχο, διάκριση που καθιστά την αδειοδότηση πάρα πολύ απλή για τον πολίτη και ταυτόχρονα, ενσωματώνει τους ελεγκτές του δομημένου περιβάλλοντος, προκειμένου να ελέγχουν την διαδικασία υλοποίησης εκτός γραφειοκρατίας μεταφέροντας τον έλεγχο στο περιφερειακό επίπεδο, για να διατηρηθεί σαφής διάκριση για το ποιος είναι υπεύθυνος για την μια λειτουργία και για την άλλη.
  • Ιδρύονται Παρατηρητήρια για την παρακολούθηση των αλλαγών και εξελίξεων του δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία θα συγκροτηθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Το ΥΠΕΝ διατηρεί τη διακριτική, αποφασιστική αρμοδιότητα σε ένα κεντρικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στις διαδικασίες αυτές.
  • Δημιουργείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που θα αφορά αποκλειστικά τα νέα κτίρια και από τα υπάρχοντα μόνον τα δημόσια κτίρια και τους χώρους συνάθροισης κοινού. Σταδιακά, θα ενσωματώνεται το κτιριακό απόθεμα της χώρας κατά το στάδιο των μεταβιβάσεων, χωρίς επιβάρυνση των νοικοκυριών.
  • Εισάγεται διαδικασία προέγκρισης, που είναι υποχρεωτική ειδικά για περιπτώσεις κτιρίων άνω των 3.000 τ.μ., και  όταν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας Δόμησης και σε έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας. Ο μηχανισμός αυτός δημιουργεί ισχυρότερη ασφάλεια δικαίου.
  • Προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων. Η ρύθμιση αυτή δεν εξυπηρετεί κανένα μεγάλο κεφάλαιο, έρχεται να επιλύσει ένα καταστατικό πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις «αυθαιρετουπόλεις» και άλλα προβλήματα, τη διατήρηση και τη δυνατότητα να υπάρξει μια μεγάλη αναβάθμιση των οργανωμένων πόλεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με ένα αξιόπιστο τρόπο.

Δείτε το ΦΕΚ (πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ