ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Θεσσαλονίκης στο οποίο θα υλοποιηθούν 15 εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

dia-viou-mathisi

 • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (50ώρες)
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
 • Ηλεκτρονικά Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (25 ώρες)
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας (50ώρες)
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-επιχειρείν (25 ώρες)
 • Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25ώρες)
 • Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
 • Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)
 • Βασικά Γαλλικά Α1 (50 ώρες)
 • Εικαστικό Εργαστήρι (50ώρες)
 • Θεατρικό Εργαστήρι (αναβάζω τη δική μου παράσταση) (50 ώρες)
 • Κινηματογράφος (25 ώρες)
 • Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες (25ώρες)
 • Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25ώρες)
 • Βιολογικά Πρροϊόντα: Παραγωγή- Πιστοποίηση – Διάθεση (25 ώρες)
Τα μαθήματα των προαναφερόμενων προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα – πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως) για κάθε τμήμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης οι συμμετέχοντες Θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, (10:00 – 14:00), στη γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κτίριο του 15ου ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (Σχολικό συγκρότημα “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” – είσοδος από Κατσιμίδη), τηλ. 2310 870139, μέχρι συμπληρώσεως του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.