ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών -3- ΠΕ Παιδιάτρων και ενός -1- ΠΕ Παιδοψυχολόγου για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,από 14-10-2015 μέχρι και 23-10-2015, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής.

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG00010

Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317128 – 317116.

· Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΜΕ 3/2015
· Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου «04.02.2015»
· Παράρτημα Γλωσσομάθειας
· Παράρτημα Γνώσης Η/Υ
· Έντυπο αιτήσεως ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3


 

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]