00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001G

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την αντιμετώπιση της εποχιακής ανάγκης της υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού 2015», της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΡΕΙΣ (3)
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
ΕΞΙ (6)
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (Δημοτικής Εκπαίδευσης)
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΕΞΙ (6)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΞΙ (6)
 ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΕΞΙ (6)
 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΝΑΝ (1)
 ΨΥΧΟΛΟΓΟ
 ΔΥΟ (2)
 ΔΥΟ (2)
 ΔΥΟ (2)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα & εξειδίκευση
στην ειδική αγωγή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους   57, Τ.Κ. 544 53, Θεσσαλονίκη,   απευθύνοντας την   προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης, υπόψη κας Μούτσιου Αικατερίνης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  και συγκεκριμένα από τις 29 Μαΐου έως και τις 5 Ιουνίου 2015. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το παράρτημα της σνακοίνωσης παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις

εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας

στο Facebook

“Θέσεις Δημοσίου”

 για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα

σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις