ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης, Άγιος Στυλιανός. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας δύο μηνών.

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1001

Οι θέσεις αφορούν:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Οι βρεφονηπιοκόμοι οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ.

Πληροφορίες: Μαρίνα Τσάκωνα, τηλ. επικοινωνίας: 2310932601 και 2310911600).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3-11-2015 μέχρι και 9-11-2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ