ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Εγκρίνουμε την πρόσληψη στο Δήμο Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, δέκα (10) ατόμων  που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG00010
• ένας (1) ΠΕ Παθολόγος
• ένας (1) ΠΕ Παιδίατρος
• ένας (1) ΠΕ Οφθαλμίατρος
• ένας (1) ΠΕ Οδοντίατρος
• ένας (1) ΠΕ Μικροβιολόγος
• ένας (1) ΠΕ Γυναικολόγος
• δύο (2) ΠΕ Ιατροί Εργασίας
• ένας (1) ΠΕ Τεχνικός Ασφαλείας
• ένας (1) ΠΕ Συγκοινωνιολόγος
Σύνολο: δέκα (10) άτομα

Η προκήρυξη αναμένεται σύντομα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]