Αρχική Ετικέτες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ετικέτα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Προσλήψεις 12 ατόμων στην ΠΕ Χανίων

H περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθµού δώδεκα (12)...

Προσλήψεις 2 χειριστών μηχανημάτων στην ΠΕ Χανίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου για...

Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Χανίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 12 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου...

Προσλήψεις 18 ατόμων στο ΠΕ Χανίων

Aνακοινώνεται η  πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι...

Είσαι εργοδότης; Μάθε περισσότερα...

X