Σύσταση οργανικών θέσεων Γαλλικής, Γερμανικής, Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (3391Β/2016) η σύσταση οργανικών θέσεων Γαλλικής, Γερμανικής, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 

Α) Στον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας συστήνονται 608 οργανικές θέσεις
Β) Στον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας συστήνονται 301 οργανικές θέσεις
Γ) Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων συστήνονται 131 οργανικές θέσεις
Δ1) Στον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών συστήνονται 26 οργανικές θέσεις
Δ2) Στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής συστήνονται 781 οργανικές θέσεις
Ε1) Στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συστήνονται 376 οργανικές θέσεις. (πηγή)

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ανάμεσα σε εκατοντάδες αγγελίες εργασίας ΕΔΩ:

[neuvoo_jobroll]