Ζητείται ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ για χώρο παιδικής προστασίας .

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ κοινωνικών , ανθρωπιστικών η
παιδαγωγικών σχολών. Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών επιθυμητός.
• Απαραίτητα προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε
αντίστοιχη θέση ή άλλη θέση υπευθυνότητας σε
πλαίσιο παιδικής προστασίας.
• Ικανότητα κρίσης , επικοινωνίας, ιεράρχησης
προτεραιοτήτων ,προγραμματισμού και οργάνωσης
• Ικανότητα διαχείρισης ομάδας και ανθρώπινου
δυναμικού
• Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας
και εμπιστοσύνης με τα παιδιά,
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και
γραπτά )
• Χρήση Η/Υ (Excel, Word, Power Point, Softone)

Πλήρης Απασχόληση.
Περιοχή εργασίας: Θεσσαλονίκη

Αποστείλατε βιογραφικό στο e- mail: Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ αναγράφοντας
τον κωδικό 351.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιµοποιηθούν µόνο από Το Χαµόγελο του
Παιδιού και θα διαγραφούν µε την πάροδο 6 µηνών.


Πηγή: ageliesergasias.gr

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.