Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης
International Diploma in Travel and Tourism
Χωρίς Χρέωση!

Πάμε να ταξιδέψουμε τον Κόσμο Μαζί!
Εξασφαλισμένο Επάγγελμα με Άριστες προοπτικές εξέλιξης!

International Diploma in Travel and Tourism

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζομένους στον Τομέα του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του Τουρισμού.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμού μπορούν να δηλώσουν οι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας, η Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4 ετή εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού.

Είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες μικρών η μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων & καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους στον Τουριστικό Τομέα, και εργαζόμενους η δυνητικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων, και της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα είναι κατάλληλο για πτυχιούχους του Οικονομικού κλάδου ως πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε θέματα τουριστικής οικονομίας, τουριστικού management και marketing.

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Στο πρόγραμμα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.
Η Εκπαίδευση και η προετοιμασία  των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Μάθετε περισσότερα στο www.bbcedu.gr η επικοινωνήστε στο 2310239294.