Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης που θα διαρκέσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025, με δυνατότητα ανανέωσης για τα ακαδημαϊκά έτη, 2025-2026 και 2026-2027.

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για δεκάδες προσλήψεις προσωπικού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Ειδικότερα, οι 48 θέσεις εργασίας στην εν λόγω Σχολή αφορούν σε στρατιωτικό, διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης που θα διαρκέσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025, με δυνατότητα ανανέωσης για τα ακαδημαϊκά έτη, 2025-2026 και 2026-2027.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις είναι τα εξής:

  1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν.3187/2003 (Α’ 233).
  2. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου εξειδίκευσης η/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η ευδόκιμη διδακτική εμπειρία στη ΣΝΔ καθώς και το συγγραφικό/ ερευνητικό έργο, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο των υπό πλήρωση θέσεων.
  3. Ως εξαιρετική τεχνική εμπειρία θεωρείται και η επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των υπό πλήρωση θέσεων.
  4. Για την αξιολόγηση της ευδόκιμης προϋπηρεσίας στη ΣΝΔ, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ΄ όψιν και τα εξής: εκπόνηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, ανάθεση – επίβλεψη και διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων, συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
  5. Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικότερα για το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου / μαθήματος που τους ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα της ΣΝΔ και στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών
  6.  Για τους υποψήφιους για τις θέσεις Ε.Π.Σ. συνεκτιμώνται ιδιαίτερα οι κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών, όπως και η επαγγελματική – εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kosmitia@hna.gr.

Καταληκτική ημερομηνία 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 3 το μεσημέρι.

Διαβάστε την προκήρυξη, πατώντας εδώ

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ