Ξεκινάει τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, η εφαρμογή της «Τηλεγνούς», της υπηρεσίας που θα ενημερώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για το ποιοι πελάτες τους είναι κακοπληρωτές. Στόχος της να αποτελέσει τον «Τειρεσία» της κινητής τηλεφωνίας. Η «Τηλεγνούς» ιδρύθηκε από τις εταιρείες Cosmote, Cyta, Vodafone και Wind Hellas και θα καταγράφει σε ένα κοινό αρχείο τους συνδρομητές-πελάτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους τους.
Σύμφωνα με το site της «Τηλεγνούς»,  στα αρχεία της υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται οι συνδρομητές-πελάτες που:
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
  • οφείλουν ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των διακοσίων (200) ευρώ και το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες ή
  • έχουν οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή και δεν έχουν πληρώσει κανένα λογαριασμό και επιδιώκουν την αποσύνδεση ή τη μεταφορά τους σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας
Όπως διευκρινίζεται, «Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την Τηλεγνούς πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην Τηλεγνούς ή όχι, και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες».
Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος στον οποίο οφείλει ο πελάτης δεν μπορεί να τον εμποδίσει να μεταπηδήσει σε έναν άλλο πάροχο. Ωστόσο, η εταιρείες φαίνεται να ευελπιστούν ότι η καταγραφή της συμπεριφοράς του καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους συστηματικούς κακοπληρωτές.
Στο ερώτημα, εάν υπάρχει η δυνατότητα να μην διαβιβάζονται τα δεδομένα του χρήστη από την Τηλεγνούς στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, διαβάζουμε ότι:
«Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον είστε ενταγμένος στο αρχείο και υποβάλλετε στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ αίτηση μη διαβίβασης των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, σε τυχόν αναζήτηση των δεδομένων σας από άλλη εταιρεία κινητών επικοινωνιών προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ θα ενημερώνει την εταιρεία ότι δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και για την εύρεση της σχετικής αίτησης παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στη σελίδα ‘Υπηρεσίες‘».

Κανένας αποκλεισμός από τις επικοινωνιακές υπηρεσίες

Ο τηλεπικοινωνιακός «Τειρεσίας» διευκρινίζει ότι η ένταξη ενός συνδρομητή-πελάτη στο σύστημα αυτό ανταλλαγής πληροφόρησης δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο τον αποκλεισμό του από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων από τον εκάστοτε πάροχο.

Σύμφωνα με τον φορέα
, ο κάθε πάροχος δύναται να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό ως συμπληρωματικό και συμβουλευτικό εργαλείο κατά τη διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης με τον υποψήφιο συνδρομητή-πελάτη.

Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον πάροχό τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην «Τηλεγνούς», οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους.

Σύμφωνα πάντα με την «Τηλεγνούς», στο πλαίσιο της σύστασης της, οι συνδρομητές που εμπίπτουν στις διατάξεις ένταξης στο αρχείο της έχουν ήδη ενημερωθεί για την παρουσία των στοιχείων τους σε αυτό. Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της «Τηλεγνούς».(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ