Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

συνολικά ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

στην εφαρµογή του Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ