σε ελαιοκομικές περιοχές για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ