Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας άνω των 25 ετών με τίτλο «Πολιτιστικός Τουρισμός».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στην οργάνωση και το σχεδιασμό δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία στην διεθνή αγορά, ενώ συνδέεται άμεσα και έμμεσα και με άλλες μορφές ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών μεθοδολογικών εργαλείων που θα καταρτίσουν τους συμμετέχοντες στο να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πολιτιστικές δράσεις «εκμεταλλευόμενοι» το συμβολικό κεφάλαιο που εμπεριέχεται στον πολιτισμό, τα προϊόντα και τις εκφάνσεις του (πολιτιστικές διαδρομές, φεστιβάλ, διεθνείς διοργανώσεις διαφόρων μορφών τέχνης κλπ).

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 25 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Πολιτισμός και Τουριστική Ανάπτυξη
 • Πολιτισμός, τουρισμός και τοπική ανάπτυξη
 • Στρατηγική μάρκετινγκ μουσείων ως στοιχείων ανάπτυξης των ελληνικών προορισμών
 • Η ψυχολογία του τουρίστα/ Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του/ Οργάνωση ταξιδιών και άλλων εκδηλώσεων
 • Ερμηνεία πολιτιστικής κληρονομιάς: κεντρική μουσειολογική ιδέα και μουσειολογικό σκεπτικό, η περίπτωση των μνημείων της οδού Βενιζέλου
 • Διοίκηση και διαχείριση πολιτισμού σε σύγχρονα οικονομικά περιβάλλοντα. Περιπτώσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού, επικοινωνίας και υλοποίησης έργων πολιτισμού
 • -Το παράδειγμα της οργάνωσης οινο-τουριστικών δράσεων και δράσεων πολιτισμού
 • -Το παράδειγμα της οργάνωσης φεστιβάλ πολιτιστικών εκδηλώσεων περισσότερων μορφών τέχνης
 • -Το παράδειγμα της οργάνωσης ενός φεστιβάλ μουσικής – Το παράδειγμα του διεθνούς φεστιβάλ Sani Festival
 • -Το παράδειγμα της οργάνωσης ενός φεστιβάλ γευσιγνωσίας
 • -Πολιτιστικοί περίπατοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας άνω των 25 ετών, πτυχιούχους/ διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, απόφοιτους Τμημάτων και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών, Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολών Διοίκησης-Διαχείρισης, Θεολογικών Σχολών καθώς και άλλων Σχολών και Τμημάτων κατά περίπτωση.

Η επιλογή των συμμετεχόντων (μέγιστος αριθμός 40) θα γίνει με αξιολόγηση οικονομικών κριτηρίων (ανεργία, εγγραφή σε μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ατομικό εισόδημα) και κριτηρίων εκπαίδευσης (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 21/10 έως 18/11/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

Τίτλοι Σπουδών (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής, κλπ)

Κάρτα ανεργίας

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015 (ατομικό ή οικογενειακό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό)

Φωτοτυπία ταυτότητας

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα θα γίνουν Παρασκευή και Σάββατο 2 & 3/12/2016 και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 9-10 & 11/12/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπεύθυνες του Προγράμματος κ. Γ. Κωλέττη (gkoletti@arch.auth.gr) και κ. Α. Μπουσουλέγκα (afrobous@arch.auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310994364 και 994355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00-14.00. (πηγή)

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ανάμεσα σε εκατοντάδες αγγελίες εργασίας ΕΔΩ:

[neuvoo_jobroll]