ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕERGASIA-VIOGRAFIKO

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Προκήρυξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης _ Παράταση Έργου (7 ΑΤΟΜΑ)

  • 1 ΠΕ ΤΕ Διοικητικό  προσωπικό στο  Ανοικτό Κέντρο  Ημερήσιας Υποδοχής  Αστέγων της PRAKSIS
  • 2 ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικός  Λειτουργός
  • 1 ΔΕ Προσωπικό  Καθαριότητας στο  Ανοικτό Κέντρο  Ημερήσιας Υποδοχής  Αστέγων του  PRAKSIS
  • 2 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής  στο  Ανοικτό  Κέντρο  Ημερήσιας Υποδοχής  Αστέγων  του PRAKSIS
  • 1 ΠΕ Ιατρός  στο  Ανοικτό  Κέντρο  Ημερήσιας  Υποδοχής  Αστέγων  του PRAKSIS

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Φ1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: PRAKSIS ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1, γωνία ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, απευθύνοντάς την στην υπεύθυνη του προγράμματος «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» υπόψιν κ Στεφανίας Πανταζή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2015 με καταληκτική την 29η Οκτωβρίου 2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής)» στους διευθύνσεις: α) στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.arsis.gr δ) στα τοπικά υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ ή στην ιστοσελίδα www.oaed.gr ε) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής».

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

Οδηγίες συμπλήρωσης


ΑΘΗΝΑ – Προκήρυξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου_ Κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων _ Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

  • 2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικό  προσωπικό στο  Ανοικτό Κέντρο  Ημερήσιας  Υποδοχής Αστέγων  της PRAKSIS
  • 2 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής στο  Ανοικτό Κέντρο  Ημερήσιας  Υποδοχής Αστέγων  του PRAKSIS

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ PRAKSIS και να
την  υποβάλουν  ταχυδρομικά  στη  διεύθυνση: PRAKSIS  ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ  57,  Τ.Κ. 10432  ΑΘΗΝΑ,
απευθύνοντάς  την  στην  υπεύθυνη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  κα  Δ.  Βαλλιανάτου. Το
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκαπέντε  (15)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  15η Οκτωβρίου  2015  με  καταληκτική  την    29η Οκτωβρίου 
2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής)» στην ιστοσελίδα της PRAKSIS www.praksis.gr.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον
διευκρινίσεις  για  απαιτούμενα  προσόντα,  βαθμολογούμενα  κριτήρια    και  δικαιολογητικά  που
πρέπει  να  προσκομίσουν  οι  υποψήφιοι  παρέχονται  στις  «Οδηγίες  συμπλήρωσης  αίτησης
συμμετοχής».

Δείτε την Ανακοίνωση ΕΔΩ

Κατεβάστε την Αίτηση ΕΔΩ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]