Δείτε αναλυτικά τα προσόντα για τις νέες προσλήψεις παρακάτω:

Πολιτικός Μηχανικός Έργου

Ο Πολιτικός Μηχανικός Έργου έχει την ευθύνη της επίβλεψης των Οικοδομικών και Στατικών εργασιών των εργοταξίων (ανακαινίσεις supermarkets – ανέγερση νέων κτιρίων – ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων – κατασκευή νέων Μονάδων Παραγωγής – μετατροπές σε υφιστάμενες Εγκαταστάσεις) και της παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του αντίστοιχου Έργου. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνος για τις προμετρήσεις υλικών, τα τεύχη δημοπράτησης και τις επιμετρήσεις λογαριασμών.

Η θέση εργασίας υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών στα Κεντρικά Γραφεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Γνώση Microsoft Office & Autocad.
 • Δυνατότητα μετακίνησης.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων και συντονισμού μελετών κατά την εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Έργου

Ο Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Έργου έχει την ευθύνη επίβλεψης των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών των εργοταξίων (ανακαινίσεις supermarket- ανέγερση νέων κτιρίων-κατασκευή νέων Μονάδων Παραγωγής- μετατροπές σε υφιστάμενες Εγκαταστάσεις) και της παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του αντίστοιχου Έργου. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνος για τις προμετρήσεις υλικών, τα τεύχη δημοπράτησης και τις επιμετρήσεις λογαριασμών.

Η θέση εργασίας υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών στα Κεντρικά Γραφεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Γνώση Microsoft Office & Autocad.
 • Δυνατότητα μετακίνησης.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων και συντονισμού μελετών κατά την εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Αμοιβές και παροχές

Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρέχει, για τις παραπάνω θέσεις εργασίας:

 • Πάγια μηνιαία αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα.
 • Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας.
 • Παροχή κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παροχή οχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θέσεις σε Χαμόγελο του Παιδιού και σε άλλες 10 ΜΚΟ. 20.000 θέσεις σε κέντρα παιδικής φροντίδας. Πότε ξεκινά η πληρωμή των επιδομάτων

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, Skywalker, Kariera, Jobfind κ.α.