Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ αναζητά να προσλάβει έναν μάγειρα – βοηθό μάγειρα στο πλαίσιο τους προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021 – 2027». Στόχος των έργων είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Ιουλίου 2024 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31/7/2024.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Η θέση εργασίας στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

  • Μάγειρας / βοηθ. Μάγειρα – 1 θέση

Τα απαραίτητα έγγραφα

  1. Αίτηση – με τον κωδικό θέσης, περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας).
  2. Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.
  3. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά).
  4. Σχετική με τη μαγειρική επαγγελματική εμπειρία, πιστοποίηση ή κατάρτιση.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, ή gov.gr).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της Ηλιακτίδας Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: jobs@iliaktida-amea.gr με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (14 Μαΐου 2024) Μάγειρας. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 στις 15:00 μ.μ.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ταχυδρομείο ή κούριερ που θα φτάσουν μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@iliaktida-amea.gr.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα παιδιού Α21: Οι 5+1 πληρωμές. Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ. Οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι. Έρχονται αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, Skywalker, Kariera, Jobfind κ.α.