Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για την περιοχή της Αττικής, αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη μίας θέσης ειδικότητας «Senior Solution Architect».

Οι αρμοδιότητες του υποψήφιου περιλαμβάνουν συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη για κατανόηση εμπορικών στόχων, τεχνικών προδιαγραφών και τυχόν περιορισμών και καταγραφή μη λειτουργικών προδιαγραφών, σχεδιασμός ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων με διεπαφές μεταξύ συστημάτων, προσφέροντας κατάλληλες οδηγίες, συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Αρχιτεκτονικών προτάσεων, μεταξύ άλλων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Οι αρμοδιότητες

 • Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη για κατανόηση εμπορικών στόχων, τεχνικών προδιαγραφών και τυχόν περιορισμών και καταγραφή μη λειτουργικών προδιαγραφών
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων με διεπαφές μεταξύ συστημάτων, προσφέροντας κατάλληλες οδηγίες
 • Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Αρχιτεκτονικών προτάσεων
 • Συνεχής έρευνα για τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες και πρόταση αλλαγών όπου χρειάζεται
 • Ανάλυση και καταγραφή του υπάρχοντος landscape συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών
 • Αξιολόγηση τεχνολογίας και εφαρμογών σε διάφορα επιχειρηματικά και λειτουργικά domains
 • Συνεργασία με την ομάδα των Enterprise Architecture ώστε να ενημερώνονται και να εφαρμόζουν την στρατηγική της εταιρείας

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 6 έτη συναφούς εμπειρίας σε α) σχεδιασμό ή/και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, υποδομών και δικτύων, β) μεθοδολογίες αρχιτεκτονικής τεχνολογικών λύσεων/συστημάτων και έννοιες αρχιτεκτονικής υποδομών, ασφάλειας και δεδομένων, γ) ανάλυση επιχειρησιακών και τεχνικών αναγκών Έργων/Προγραμμάτων Πληροφορικής, δ) καταγραφή τεχνικών εγγράφων και απεικόνιση λύσεων (block diagrams, flowcharts κ.λπ.), ε) σχεδιασμό λύσεων με Cloud Native υποδομές και χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική Services (Kubernetes) και event driven (χρησιμοποιώντας kafka) και στ) κατανόηση του κύκλου ζωής ανάπτυξης λειτουργικού (SDLC)
 • Εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ: LeanIX θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) & Internet

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και διατμηματική συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Στρατηγική σκέψη
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση αλλαγής και καινοτομία

Τα οφέλη

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος
 • Δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης, στον ακόλουθο σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ