Το BBC Education στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης διοργανώνει Σεμινάρια στους εξής κλάδους:

1.Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας
2.Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
3.Πληροφορική για Δημόσιο ΑΣΕΠ & Ιδιωτικό Τομέα
4.Πιστοποιημένο Στέλεχος Επιχειρήσεων
5.Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών
6.Πιστοποιημένο στέλεχος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Η Εκπαίδευση και η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.
Οι υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας, η
οποία είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις συμμετοχής: Tσιμισκή 33 (Στάση Αριστοτέλους)-Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τηλ. 2310239294
Μάθετε περισσότερα στο www.bbcedu.gr