Ανοίγουν οι αιτήσεις στην προκήρυξη 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση μόνιμων θέσεων σε εταιρεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αύριο, Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί ανοίγει η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 31 θέσεων στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.», μέσω συστήματος μοριοδότησης. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα καλύψει μέσω της προκήρυξης 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ 31 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΠΕ Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  • ΤΕ Λογιστικού

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΔΕ Πληροφορικής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 08:00 το πρωί και λήγει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά η προκήρυξη