Πώς θα μαζέψει όλα τα κινητά τηλέφωνα ο ΔΕΔΔΗΕ για τους λογαριασμούς ρεύματος.

Με τα κινητά τηλέφωνα ξεκινάει η μηνιαία καταμέτρηση για 7,5 εκατ. μετρητές. Το τέλος στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και στους έναντι σχεδιάζεται με τη συγκέντρωση των προσωπικών τηλεφώνων των καταναλωτών που σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την επικοινωνία με τους πελάτες του ηλεκτρικού δικτύου. Προ ημερών δημοσιεύτηκε από τη ΡΑΑΕΥ, η τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης που εισηγείται η Αρχή και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Με την απόφαση αυτή, επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση μέσω κινητού των καταναλωτών του δικτύου, με στόχο ο Διαχειριστής να μπορεί να εξασφαλίσει μια άμεση επικοινωνία με τους πελάτες του και με τον τρόπο αυτό να μπορεί να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του.

Στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης και των χιλιάδων «ορφανών» μετρητών.

Με την τροποποίηση που εισηγείται, ο Διαχειριστής εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές και έτσι αποφεύγονται άσκοπες μεταβάσεις, διευκολύνοντας σημαντικά και όλες οι άλλες απαραίτητες ενημερώσεις, επικοινωνίες μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων και ειδοποιήσεων για διενέργεια επικείμενων καταμετρήσεων.

Όπως τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του αλλά και τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται αναγκαίο στη σχετική διαδικασία δηλώσεων (με έμφαση στις δηλώσεις εκπροσώπησης – παύσης εκπροσώπησης) των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να προβλέπεται πλέον ρητά ο εκάστοτε αρμόδιος Προμηθευτής να δηλώνει στο ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου χρήστη.

Την ίδια στιγμή, τρέχει με γρήγορους ρυθμούς την μηνιαία καταμέτρηση κάτι που αντιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος που λαμβάνουν, στους οποίους υπογραμμίζεται ότι έχουν ενταχθεί στο επίμαχο πρόγραμμα.

Η μηνιαία καταμέτρηση θα συμβάλλει στην διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρισμού και θα περιορίσει σημαντικά την πολυπλοκότητα των τιμολογίων. Θα μπορέσει όπως εξηγούν στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν ενέργεια γιατί θα έχουν ταχύτερη ενημέρωση για την κατανάλωσή τους κάτι που θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν αντίστοιχα τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν και να επιλέξουν το κατάλληλο τιμολόγιο. Η εκκαθαριστική τιμολόγηση κάθε μήνα, θα συμβάλει και στην ευελιξία των προμηθευτών καθώς βλέποντας την μηνιαία κατανάλωση θα έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν τα τιμολόγια και να κάνουν προτάσεις στις πελάτες τους που θα είναι πιο κοντά στις ανάγκες τους.

Ελλείψει έξυπνων μετρητών, οι οποίοι δεν αναμένεται να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους αναλογικούς μετρητές πριν το 2030 η καταμέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε μηνιαία βάση είναι απαραίτητη στο νέο καθεστώς της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αφού οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν ευκολότερα συγκρίσεις όταν πρόκειται για την πραγματική κατανάλωση και όχι με τα ιστορικά στοιχεία που η κατανάλωση ορίζεται κατά προσέγγιση. Αυτό δε, γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό όταν οι χρεώσεις ρεύματος μεταξύ των προμηθευτών, που αλλάζουν σε μηνιαία βάση, περιορίζοντας σε λίγα λεπτά του ευρώ.

Στην εισήγηση του προς τη ΡΑΑΕΥ ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι «η δρομολογούμενη μηνιαία καταμέτρηση και ο διαρκής μείζον στόχος της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης της γνώσης του Διαχειριστή του κινητού τηλεφώνου του εκάστοτε συμβεβλημένου χρήστη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από τη ΡΑΑΕΥ το νέο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων να προβλέπει στη διαδικασία δηλώσεων (με έμφαση στις δηλώσεις εκπροσώπησης και παύσης εκπροσώπησης) των προμηθευτών τη ρητή υποχρέωση του εκάστοτε προμηθευτή να δηλώνει στον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου πελάτη.

Η εταιρεία εισηγείται στη ΡΑΑΕΥ τις εξής τροποποιήσεις:

-Το άρθρο 7 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας, τρέχον/ισχύον αριθμός κινητού τηλεφώνου, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).».

-Το άρθρο 7 παρ. 2 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο), στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχον/ισχύον αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».

-Το άρθρο 8 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται κας αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στην ως άνω παροχή, καθώς και, ειδικά για Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο) στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχων/ισχύων αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».

Πηγή: dnews.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα παιδιού Α21: Οι 5+1 πληρωμές. Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ. Οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι. Έρχονται αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα