Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 1.100 ευρώ. ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για την προκήρυξη 3Ε/2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας». ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Αντικείμενο της δράσης, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας.

Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών – επαγγελματικής συμβουλευτικής, στους ωφελούμενους. Η ενέργεια θα περιλαμβάνει μέχρι 10 ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, ανά ωφελούμενο.

2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 140 ωρών.

3. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας 260 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.

4. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Η συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

5. Συντονισμό της Πράξης και δημοσιότητα: Ενδεικτικά, περιλαμβάνει την επιλογή των ωφελούμενων, δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων πρακτικής, εποπτεία της πράξης, ενέργειες δημοσιότητας, κ.α.

Οι δηλώσεις των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Νοεμβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ apko- yp2@mou.gr.

Ολη η προσκληση εδω

Πηγή: e-dimosio.grΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Δείτε επίσης: Ποιοι άνεργοι θα πάρουν επίδομα 400 ευρώ. Προσλήψεις σε ΟΑΕΔ, ΑΣΕΠ, ΕΟΔΥ, Στρατό, Εταιρείες