Το σπουδαιότερο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας είναι η οικογένεια.

Είναι η μοναδική διαχρονική αξία, που αντέχει ακόμη. Αποτελεί το καταφύγιο, που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για πνευματική και ηθική ανάπτυξη των μελών της, με βασικούς άξονες την αλληλοβοήθεια, την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη.  Στην οικογένεια επιμερίζονται τα οικονομικά βάρη και οι ευθύνες και έτσι αντιμετωπίζονται ευκολότερα οι δύσκολες καταστάσεις.

Η πρωταρχική συνθήκη, όμως, για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι να εξυπηρετούνται οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου για στέγη, τροφή και ένδυση.

Έτσι, όλες οι οικογένειες δαπανούν ένα μέρος των εσόδων τους, σε αυτές τις βασικές ανάγκες, οι οποίες είναι γνωστές ως ανελαστικές δαπάνες.

Τι θα γίνει, όμως, εάν εξαιτίας σοβαρού λόγου, οι γονείς δεν είναι σε θέση να εργάζονται και να συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένειά τους;

Όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι συγγραφείς του βιβλίου “Χορεύοντας με την τύχη“, είναι στατιστικά αδύνατο να προβλεφθεί η πορεία της υγείας ενός εκάστου, καθώς οι αστάθμητοι παράγοντες είναι αμέτρητοι και η τυχαιότητα των γεγονότων δεδομένη.

Η μοναδική άμυνα, στην αβεβαιότητα του αύριο, είναι η πρόβλεψη και η προετοιμασία για τις συνέπειες μιας πιθανής ατυχίας.

Η απότομη, ολική ή μερική, διακοπή του οικογενειακού εισοδήματος μπορεί να αποφέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της, ακόμη και στη στέρηση των βασικών αναγκών της (στέγη, τροφή και ένδυση).

Η ασφαλιστική προστασία της οικογένειας, σε περίπτωση ολικής ανικανότητας για εργασία ή πρόωρου θανάτου ενός εκ των δύο, που στηρίζουν οικονομικά την οικογένεια δεν είναι περιττό έξοδο, είναι αποταμίευση.

Προετοιμαστείτε για το απρόβλεπτο, θωρακίστε οικονομικά την οικογένειά σας!

Ιωάννης Σταυρακούκας, Διευθυντής ομάδας πωλήσεων
stavrakoukas@insurance2day.gr

Πηγή: insurance2day.gr