Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η PwC «Global Workforce Hopes & Fears Survey 2024» με τη συμμετοχή 56.000 εργαζομένων από 50 χώρες, καθώς πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι δίνουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να εξελίξουν την καριέρα τους εν μέσω αυξανόμενου φόρτου εργασίας και έντονης εργασιακής αβεβαιότητας.

Εν μέσω αυτού του μείγματος πιέσεων, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εγρήγορση αναζητώντας νέες ευκαιρίες, ενώ επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τέταρτο (28%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη εντός του επόμενου έτους, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το 2022 – περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε το φαινόμενο της «Μεγάλης παραίτησης» (τότε το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19%). Τα δύο τρίτα (67%) των εργαζομένων που εξετάζουν το ενδεχόμενο εργασιακής μετακίνησης δηλώνουν ότι οι δεξιότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην απόφασή τους να παραμείνουν ή όχι στον εργοδότη τους.

Η επιτακτική ανάγκη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων
Οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να μετριάσουν τις ανησυχίες τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική ανέλιξή τους. Το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνους που προτίθενται να παραμείνουν στον ίδιο εργοδότη (67% έναντι 36%). Αυτό συμβαίνει καθώς λιγότεροι από τους μισούς (46%) συμφωνούν ότι ο σημερινός εργοδότης τούς παρέχει αρκετές ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους.

Οι εργαζόμενοι που είναι πιθανό να αποχωρήσουν το επόμενο έτος εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως προς τις αλλαγές στο πεδίο των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με το 51% να συμφωνεί ότι οι δεξιότητες που απαιτεί η δουλειά τους θα αλλάξουν τα επόμενα πέντε χρόνια (έναντι 29% εκείνων που δεν είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς τρεις τους τέσσερις χρήστες (76%) αναμένουν ότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων εργασιακών δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι εργοδότες θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Μεταξύ των εργαζομένων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τη GenAI στην εργασία τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ένα τρίτο (33%) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρήσης της τεχνολογίας στον τομέα του, το 24% δεν έχει πρόσβαση στα σχετικά εργαλεία και το 23% δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτα.

Παρά τον γρήγορο ρυθμό των αλλαγών, υπάρχουν επίσης ενδείξεις αισιοδοξίας. Το 60% των εργαζομένων εκφράζει τουλάχιστον μέτριο βαθμό ικανοποίησης από την εργασία του (από 56% το 2023), ενώ περισσότεροι από τους μισούς (57%) εργαζόμενους που θεωρούν σημαντική τη δίκαιη αμοιβή συμφωνούν ότι η εργασία τους αμείβεται δίκαια. Οι πιέσεις λόγω κόστους ζωής έχουν ελαφρώς αμβλυνθεί από το 2023, καθώς το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει ότι αποταμιεύει σε μηνιαία βάση έχει αυξηθεί στο 45%, από 38%. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι εξακολουθούν να είναι σε κάποιο βαθμό οικονομικά πιεσμένοι. (proson) ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κατώτατος μισθός στα 950 (ή 787) ευρώ. 415 προσλήψεις σε ΟΤΑ (προκηρύξεις). Συντάξεις Αυγούστου 2024: Οι ημερομηνίες πληρωμής