Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για την περιοχή της Αττικής, αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη μίας θέσης ειδικότητας «People Engagement & Operations Expert».

Οι αρμοδιότητες του υποψήφιου περιλαμβάνουν συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επικοινωνίας και όλες τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση στρατηγικών επικοινωνίας, επίβλεψη, σχεδίαση και υλοποίηση επικοινωνιακών πλάνων σχετικά με τις υπηρεσίες, πολιτικές και πρακτικές της Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, μεταξύ άλλων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Οι αρμοδιότητες

 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επικοινωνίας και όλες τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση στρατηγικών επικοινωνίας για αύξηση δέσμευσης των εργαζομένων που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις του ανθρώπινου δυναμικού
 • Επιβλέπει, σχεδιάζει και υλοποιεί επικοινωνιακά πλάνα σχετικά με τις υπηρεσίες, πολιτικές και πρακτικές της Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την ενίσχυση της ικανοποίησης και την προώθηση ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ των εργαζομένων
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας παντός καναλιού και αξιοποιεί τις γνώσεις για την ενίσχυση της δέσμευσης ενισχύοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον συμπερίληψης
 • Μετράει την επιτυχία και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών δέσμευσης των εργαζομένων
 • Αξιοποιεί τα δεδομένα και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης για την αξιολόγηση των δράσεων δέσμευσης εργαζομένων και τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση
 • Διαχειρίζεται τις οικονομικο-διοικητικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εταιρικής Κουλτούρας και Ανθρώπινου Δυναμικού Νέων Δραστηριοτήτων

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή Κολλεγίου
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη συναφούς εμπειρίας στη δημιουργία omnichannel επικοινωνιακού υλικού και καμπάνιες ενημέρωσης (εξωτερικό ή εσωτερικό κοινό)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) & Internet

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και διατμηματική συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση αλλαγής
 • Καινοτομία

Τα οφέλη

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης, στον ακόλουθο σύνδεσμο, ΕΔΩ.

50 θέσεις εργασίας και με καλούς μισθούς έως 2.800€

Γραμματέας ζητείται από εισαγωγική εταιρεία/κατάστημα Ειδών Υγιεινής

13 θέσεις εργασίας σε καταστήματα ΔΕΗ σε πολλές περιοχές

Το Χαμόγελο του Παιδιού ζητά υπάλληλο τμήματος εθελοντισμού και εκδηλώσεων

Άτομο για Εξυπηρέτηση Πελατών και Υποδείξεις Ακινήτων (1.200€)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για ιατρείο ζητείται

Ζητείται γραμματέας σε νοσοκομειακό ίδρυμα

ΑΤΟΜΟ, ακόμα και ανειδίκευτος, ζητείται από εταιρεία επαγγελματικών πλυντηρίων

Γραμματέας ζητείται για μερική απασχόληση

Οικογένεια αναζητά οικιακή βοηθό (1.000 €)

Αθλητική εταιρεία ζητά συνεργάτη για γραμματειακή υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη για εταιρεία στον κλάδο της κατασκευής επίπλων

Υπάλληλος Γραφείου ζητείται για τη στελέχωση του τμήματος διακίνησης

Άτομο αναζητείται για πλήρη απασχόληση για εποχική εργασία

Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου για εξυπηρέτηση πελατών

Συσκευάστρια τροφίμων ζητείται

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, Skywalker, Kariera, Jobfind κ.α.