Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για την περιοχή της Αττικής, αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη μίας θέσης ειδικότητας «Digital Strategy Analyst».

Οι αρμοδιότητες του υποψήφιου περιλαμβάνουν ανάλυση και καταγραφή των επιχειρηματικών αρχιτεκτονικών (business architecture) των μονάδων της ΔΕΗ, αξιολόγηση τεχνολογίας και εφαρμογών σε διάφορα επιχειρηματικά και λειτουργικά domains, μελέτη και ανάλυση καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών trends, ανάλυση και καταγραφή επιχειρηματικών απαιτήσεων (στον ψηφιακό κόσμο) κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Οι αρμοδιότητες

 • Ανάλυση και καταγραφή των επιχειρηματικών αρχιτεκτονικών (business architecture) των μονάδων της ΔΕΗ
 • Αξιολόγηση τεχνολογίας και εφαρμογών σε διάφορα επιχειρηματικά και λειτουργικά domains
 • Μελέτη και ανάλυση καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών trends
 • Ανάλυση και καταγραφή επιχειρηματικών απαιτήσεων (στον ψηφιακό κόσμο)
 • Ανάλυση και συντήρηση της ψηφιακής στρατηγικής του οργανισμού και εισήγηση roadmap υλοποίησης
 • Εκτέλεση ασκήσεων επιχειρησιακής σκοπιμότητας (business cases)
 • Συνεχής έρευνα για τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες για τον εντοπισμό ευκαίρων και την υποβολή στρατηγικών προτάσεων ή συστάσεων όπου χρειάζεται
 • Συντονισμός proof-of-concept και πρωτοτύπων (prototypes) αναλύσεων καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων

Οι προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Οικονομικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη συναφούς εμπειρίας σε α) ανάλυση επιχειρηματικών και τεχνικών απαιτήσεων με μεθοδολογίες και έννοιες ψηφιακού μετασχηματισμού και σχετικών τεχνολογιών/επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών, β) αξιολόγηση απαιτήσεων και αναγνώριση τεχνολογιών patterns και trends, γ) δημιουργία roadmaps και business cases, δ) σχεδιασμό/επανασχεδιασμό διαδικασιών και υλικού επικοινωνίας (παρουσιάσεις), ε) μεθοδολογίες τεχνολογικής έρευνας και ανάλυσης προδιαγραφών και στ) ανάλυση επιχειρησιακών και τεχνικών αναγκών Έργων/Προγραμμάτων Πληροφορικής και επιχειρηματικών και τεχνικών απαιτήσεων εμπορικών έργων
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη συναφούς εμπειρίας στον κλάδο της Πληροφορικής και Συμβουλευτικών Παροχών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) & Internet

Οι δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικότητα και διατμηματική συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Στρατηγική σκέψη
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση αλλαγής και καινοτομία

Τα οφέλη

 • Συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας και ζωής
 • Μειωμένο τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος
 • Δυνατότητα ευέλικτων μορφών εργασίας

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης, στον ακόλουθο σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ