Γυναίκα ζητείται να προσέχει/ βοηθάει άρρωστη κυρία στην περιοχή της Βούλας. Καθημερινή απασχόληση, 09:00 – 19:00. 6-8 ρεπό τον μήνα. 9€ την ώρα.

αμοιβή 1.800€,

πλήρης απασχόληση, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 12 μήνες

Να ξέρει ρώσικα, όχι καπνιστές. ,

Πληροφορίες εδώ

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, Skywalker, Kariera, Jobfind κ.α.