Αποκαλυπτική η έρευνα από την Work Trends Study για τον όμιλο Adecco
facebook-logo
Η  χρήση των κινητών συσκευών παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση εργασίας, ενώ επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον χώρο, χρόνο και τρόπο εργασίας γενικότερα, όπως προκύπτει από έρευνα της Work Trends Study για το 2015 που παρουσιάζει ο όμιλος Adecco. Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας αλλά και στη διαδικασία επιλογής προσωπικού γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Επιπλέον, νέες τάσεις, όπως το smartworking, θα επηρεάσουν το περιβάλλον εργασίας των εταιρειών και θα διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο σκέψης αναφορικά με την παραδοσιακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου.
Περισσότεροι από 31.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 4.100 εργοδότες από 26 χώρες μοιράστηκαν με την Adecco τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και επιλογής προσωπικού αντίστοιχα.
Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν, προέκυψαν σημαντικές διαπιστώσεις σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, την αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τους υποψηφίους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τη σημασία της «ψηφιακής εικόνας/φήμης» και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της αναζήτησης εργασίας. Επίσης, ανέδειξαν τις αναδυόμενες τάσεις όπως το smartworking, με την επικράτηση του οποίου η ευελιξία στον χώρο, τρόπο και χρόνο εργασίας θα είναι καθοριστικής σημασίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους εργοδότες όσο και τους υποψηφίους στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής τους δραστηριότητας.
Μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn παραμένει παγκοσμίως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για επαγγελματικούς σκοπούς, τόσο για τους εργοδότες (61%) όσο και για τους υποψηφίους (34%), ενώ το Facebook είναι το δίκτυο που προτιμούν οι χρήστες για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand. Στην Ελλάδα, το LinkedIn είναι επίσης η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των υποψηφίων για επαγγελματικούς σκοπούς (36%), αλλά φαίνεται ότι αποτελεί και το δημοφιλέστερο δίκτυο για την κοινωνική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του προσωπικού τους brand. Για όσους αναζητούν εργασία, η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με έναν εργοδότη αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν: όταν ένας υποψήφιος είναι ενεργός σε ένα κοινωνικό δίκτυο, έχει 16% πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη, όταν όμως ο υποψήφιος χρησιμοποιεί και τις πέντε κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus), οι πιθανότητες να έρθει σε επαφή με κάποιον εργοδότη εκτοξεύονται στο 46%.
LINKEDIN
Η έρευνα αναδεικνύει επίσης ότι οι υποψήφιοι είναι πιο ‘ενεργοί’ στη χρήση κινητών συσκευών συγκριτικά με τους εργοδότες: το 65% των ατόμων που αναζητούν εργασία συχνά ή μερικές φορές χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για την ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας (στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 54%), ενώ για τους εργοδότες το ποσοστό εκείνων που αναζητούν υποψηφίους ή επικοινωνούν το άνοιγμα κάποιας θέσης μέσω κινητής συσκευής είναι 41%.
Τέλος, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ευελιξία στον τόπο εργασίας θα διαμορφώσει καθοριστικά τον τρόπο εργασίας στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων και σχεδόν οι μισοί από τους εργοδότες δεν έχουν ακούσει ποτέ την έννοια του smartworking, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωσή του στις καθημερινές τους πρακτικές. Οι υποψήφιοι φαίνεται να είναι πιο ανοιχτοί στις λύσεις που παρέχει το smartworking, ενώ οι εργοδότες είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά στην υιοθέτησή τους. Η εμφάνιση νέων εννοιών, όπως το smartworking, θα αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Σημειώνεται ότι η  έρευνα Work Trends Study της Adecco διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Catholic University of Milan στην Ιταλία.

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]