Λήγουν οι αιτήσεις για τη θέση τεχνικού εμπειρογνώμονα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω ΑΣΕΠ.

«Εκπνέει» η προθεσμία των αιτήσεων για εργασία στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων έχει οριστεί η Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται πως το νέο προσωπικό θα εργαστεί με  σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «FOOD TRAILS – Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies».

Η θέση αφορά έναν απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας τεχνικού εμπειρογνώμονα (technical expert), ο οποίος θα υπογράψει σύμβαση έως τις 15 Οκτωβρίου 2024, με συνολική αμοιβή στο ποσό των 11.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν απαραιτήτως:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή συναφών πτυχίων
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
  • Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) ( Καθόσον ο επικεφαλής εταίρος έχει έδρα Μιλάνο και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου η επικοινωνία, είτε διαδικτυακά είτε κατά τις εταιρικές συναντήσεις, στη μητρική γλώσσα των υπαλλήλων του θα διευκολύνει τη συνεργασία με το Δ.Θ).
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 30 μηνών στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων (π.χ. έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, Horizon 2020 κλπ.).
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντικείμενα που άπτονται του βασικού τίτλου σπουδών.

Πού θα υποβάλλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε η αίτηση για Youth Pass. Θέσεις σε ΚΑΡΕΛΙΑ, FRAPORT, NESTLE και άλλες 10 εταιρίες. ΑΣΕΠ: 3.500 διορισμοί από απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου