ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) – Ν.Π.Δ.Δ ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών,

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0003

για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο / ειδικότητα ως ακολούθως

  • 1 ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • 4 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
  • 2 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’) (ΑΘΗΝΑ)
  • 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή με την ένδειξη:
Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Kέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17675.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε 10 ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΤ, στη Διαύγεια και στα καταστήματα των Παραρτημάτων του ΚΕΑΤ, εφόσον η ανάρτησή της είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσής της στον τύπο.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής επιστολής κρίνεται από τη σφραγίδα της ταχυδρομικής σήμανσης.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία Προσωπικού του ΚΕΑΤ Τηλ.: 2310 844888 (Θεσσαλονίκη) και 210 9582760 (Αθήνα) κατά τις ώρες 8:00 πμ. – 15:00 μμ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]