Δείτε επίσης: ΑΣΕΠ: Τρεις προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις. Θέσεις εργασίας σε πέντε ΜΚΟ και Υγεία

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Ο προγραμματισμός προβλέπει ότι φέτος θα πραγματοποιηθούν 19.463 νέες προσλήψεις, έναντι 20.531 αποχωρήσεων τα δύο τελευταία έτη, με βάση την αναλογία 1 προς 1 και εκτός αυτής, ενώ για το 2020 έχουν υποβληθεί συνολικά 36.546 αιτήματα προσλήψεων από υπουργεία, δήμους και φορείς του δημόσιου τομέα. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Επανεξετάζεται το πεδίο εφαρμογής του ν. 2190/1994 για το ποιοι φορείς του Δημοσίου υπάγονται στο ΑΣΕΠ, το οποίο αναδιοργανώνεται και απλοποιούνται οι διαδικασίες προσλήψεων με νέο νόμο που θα έλθει προς ψήφιση τον Οκτώβριο.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν:

› 12.063 θέσεις σε υπουργεία, δήμους και φορείς, με βάση εγκρίσεις προηγούμενων ετών, το σχέδιο των προσλήψεων του 2020 και 400 εργαζόμενους για το μεταναστευτικό.

› 2.900 θέσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των δήμων, για το οποίο, όπως αναφέρεται, «έχουν προκύψει ορισμένα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και πρέπει να οριστικοποιηθούν και να υλοποιηθούν πριν από την πρόσκληση».

› 4.500 θέσεις εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις και ολοκληρώνονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν:

› Αλλες 4.500 θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, που προκηρύχθηκαν το 2019 και οι τελικές λίστες διορισμού θα έχουν δημοσιευτεί μέχρι το τέλος Μαρτίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από το ΑΣΕΠ.

› Οι 8.166 προσλήψεις της 3Κ/2018 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, για τις οποίες εκκρεμεί η ανάληψη υπηρεσίας.

› Οι 6.630 προσλήψεις του 2019 που έγιναν βάσει εγκρίσεων προηγουμένων ετών, συν τους 1.500 ειδικούς φρουρούς που προσλήφθηκαν το περασμένο φθινόπωρο.

Ολόκληρο το σχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου για το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημοσίου με τις βασικές προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί και θα υλοποιηθούν εντός του 2020 στους τομείς των προσλήψεων, της κινητικότητας, της αξιολόγησης, της κατάρτισης, αλλά και της τηλεργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο το Δημοσίου να γίνει πιο λειτουργικό για τους υπαλλήλους και πιο φιλικό για τον πολίτη, παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία ομαδοποιημένης εγκριτικής απόφασης για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εντός του α’ τριμήνου 2020, λαμβάνοντας υπόψη 36.546 αιτήματα.

Υλοποίηση της απαραίτητης υποδομή για τον προγραμματισμό των προσλήψεων σύμφωνα με τις διατάξεις του επιτελικού κράτους. Στόχος να γίνει πράξη το σύστημα υποβολής αιτημάτων έως τον Μάιο, επεξεργασία έως τον Ιούλιο και τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο.

› Επεξεργασία καθορισμού των βέλτιστων επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα σε συνεργασία με τεχνική βοήθεια: 1. Επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου 2190/94. 2. Απλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών προσλήψεων 3. Αναδιοργάνωση της δομής του ΑΣΕΠ. 4. Εξορθολογισμός του συστήματος ταξινόμησης των κλάδων με αναθεώρηση της πληθώρας των αλληλεπικαλύψεων.

Ο νέος νόμος θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο του 2020.

› Κινητικότητα

Μείωση των προβλεπόμενων έως τώρα κύκλων κινητικότητας από 3 σε 2.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 4 μηνών ολοκλήρωσης των κύκλων προκειμένου να καλύπτονται εγκαίρως οι εγνωσμένες ανάγκες.

Καταργούνται τα πολλαπλά τριμελή όργανα επιλογής και προβλέπεται ένα μόνο κεντρικό τριμελές συλλογικό όργανο ανά φορέα επιδιώκοντας την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Προτείνεται η συνέντευξη επιλογής ως δυνητικό στοιχείο της διαδικασίας και για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (ισχύει ήδη για τις ΔΕ και ΥΕ), καθιστώντας την πιο ευέλικτη.

Στον 1ο κύκλο κινητικότητας 2019 εγκρίθηκαν 7.195 θέσεις από την κεντρική επιτροπή κινητικότητας, από τις οποίες 6732 θέσεις για μετάταξη και 463 για απόσπαση, ενώ υποβλήθηκαν 9.499 αιτήσεις, από τις οποίες 5.482 για μετάταξη και 350 για απόσπαση.

› Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

Υιοθετείται μια best of breed λύση με τις εξής λειτουργικές περιοχές: • «πυρήνας» συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου

δυναμικού δημοσίου τομέα • διαχείριση πρόσληψης και ενσωμάτωσης υπαλλήλων • διαχείριση απουσιών – αδειών – ωραρίων • τοποθετήσεις – προαγωγές • διαχείριση απόδοσης • πειθαρχικές διώξεις – ηθικές αμοιβές • ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού • διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης • οριζόντιες λειτουργίες • αναβάθμιση απογραφής «μητρώο ανθρώπινου δυναμικού»

Υποβάλλεται πρόταση για ένταξη σχετικού έργου για τη βελτίωση της πλατφόρμας και την ορθή λειτουργία των διαδικασιών της κινητικότητας, της αξιολόγησης, του συνόλου των προσλήψεων, των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

 › Τηλεργασία

Υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη του Έργου προς χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, στοχεύοντας στην ευελιξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και στην ανταπόκριση του δημοσίου τομέα στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις ικανοποιώντας επιχειρησιακές, ατομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Το 2020 διαμορφώνεται -λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της Ελλάδας- το κατάλληλο πλαίσιο με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος και της εργασιακής δέσμευσης των υπαλλήλων, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας υπαλλήλων και δημοσίων υπηρεσιών.

 › Ψηφιακά οργανογράμματα ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.ά.

Συνεργασία με φορείς που αριθμούν χιλιάδες θέσεις εργασίας για την ανάρτηση των οργανογραμμάτων τους (ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κλπ.) στο ψηφιακό οργανόγραμμα. Στόχος είναι η υπαγωγή του συνόλου των φορέων της γενικής κυβέρνησης. • Συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση των γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσης.

 › Διαύγεια @HR

Υποβάλλεται πρόταση για ένταξη σχετικού έργου για την κωδικοποίηση και κανονικοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και διασφάλιση της υποχρεωτικότητας της ενημέρωσης του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Απογραφή) με τα στοιχεία αυτών σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή τους, ώστε αυτά να γίνονται εγκαίρως γνωστά στην αρμόδια επιτελική υπηρεσία.

› Ανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών-Διασύνδεση πλατφορμών

Διασυνδέεται η πλατφόρμα της Απογραφής με αυτή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την αντίστοιχη των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών Δημοσίου, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αναρρωτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων και να επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισης. • Επεξεργασία συμφωνίας πλαισίου με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του ωραρίου σε όσους φορείς δεν έχουν ήδη.

 › Κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων

Καταρτίζεται ο εκπαιδευτικό φάκελος υπαλλήλου σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, με βασική προτεραιότητα την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που καλείται να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τις δημόσιες πολιτικές. • Αναπτύσσονται και εφαρμόζονται φιλικές προς την ηλικία στρατηγικές απασχόλησης. • Αξιοποιείται η σωρευτική εμπειρία του γηράσκοντος προσωπικού, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η επιτυχής και βαθύτερη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών γενεών (age management). • Κατατίθενται προτάσεις για την άμεση ενεργοποίηση του διυπουργικού κλάδου στελεχών και καταρτίζεται πρόγραμμα πιστοποίησης δημοσίων υπαλλήλων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

 › ΕΣΔΔΑ – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Τροποποίηση του εισαγωγικού διαγωνισμού και ριζική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. • Επέκταση των εξ αποστάσεως (e-learning) επιμορφωτικών δράσεων. • Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της λογοδοσίας. • Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. • Διοργάνωση εργαστηρίων διαβούλευσης επίλυσης προβλημάτων που άπτονται δημόσιων πολιτικών (όπως για παράδειγμα στο πεδίο της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος).

› Αξιολόγηση

Διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης σε όλα τα στάδιά της, αυξάνοντας την αξιολογική περίοδο από 4 σε 6 μήνες.

Αναθεωρούνται τα κριτήρια της αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (νοσοκόμες κ.ά.).

Γίνεται επεξεργασία της βέλτιστης λύσης για την σύνδεση της στοχοθεσίας των υπηρεσιών με την αξιολόγηση απόδοσης των υπαλλήλων.

Πόσοι απασχολούνται σήμερα στο Δημόσιο

› Δημόσιοι υπάλληλοι: Ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού που απασχολείτο στο Δημόσιο τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε σε 572.324 (έναντι 565.324 τον Δεκέμβριο 2018), ενώ ο αριθμός των εκτάκτων (ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιοι) έφθανε τις 99.698 (έναντι 92.554 τον Δεκέμβριο 2018 και 105.615 τον Μάιο 2018). Διαπιστώνουμε δηλαδή μια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με κορύφωση την περίοδο προ των εκλογών.

› Μετακλητοί: Ο αριθμός των μετακλητών με τη νέα κυβέρνηση μειώθηκε σε 1.844 τον Σεπτέμβριο για να φθάσει τις 2.500 τον Δεκέμβριο του 2019, αισθητά μικρότερος από τις 2.699 τον Δεκέμβριο του 2018 και τις 2.716 τον Μάιο 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επιτροπή αρμόδια για ενιαίο μισθολόγιο και στελέχωση

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, η οποία θα είναι αρμόδια για ζητήματα ενιαίου μισθολογίου και στελέχωσης δημόσιου τομέα.
Δείτε επίσης: ΑΣΕΠ: Τρεις προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις. Θέσεις εργασίας σε πέντε ΜΚΟ και Υγεία

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ