Το Ε-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου».

Η επιμέλεια-διόρθωση κειμένων ή παροχή «υπηρεσιών διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων», όπως επισήμως ορίζεται ως επαγγελματική δραστηριότητα, αποτελεί ένα πεδίο συνυφασμένο με την εκδοτική διαδικασία. Είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένο με την άρτια παρουσίαση των υπό έκδοση, δημοσίευση ή κυκλοφορία κειμένων (βιβλία, άρθρα, εφημερίδες, περιοδικά) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Πρόκειται για μια επαγγελματική ενασχόληση με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας δεδομένης της πληθώρας των έντυπων και ηλεκτρονικών κειμένων που παράγονται καθημερινά σε πανελλαδική κλίμακα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευομένους τις απαιτούμενες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους σε κείμενα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης και αξιοποίησης της διδαχθείσας θεωρίας ειδικά σχεδιασμένες για ενηλίκους. Με τη χρήση των μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν την κατάρτιση η οποία θα τους εξασφαλίσει την ικανότητα άσκησης ενός αρκετά απαιτητικού αλλά συνάμα δημιουργικού επαγγέλματος, αυτό του επιμελητή εκδόσεων-διορθωτή κειμένων.

Η επιμέλεια-διόρθωση των κειμένων, ως αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής αλυσίδας, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία αρθρώνεται στο τρίπτυχο γλώσσα – περιεχόμενο –τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτόν ο επιμελητής-διορθωτής οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη θεωρητική σκευή σε επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης και τεχνικής γνώσης του αντικειμένου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκδοτική. Η συνδυαστική αξιοποίηση των ανωτέρω είναι εκ των ων ουκ άνευ στην ανάληψη της εν λόγω εργασίας. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην οργάνωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων κατά τρόπο αξιόπιστο και τεκμηριωμένο επιστημονικά. Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση ζητημάτων τα οποία αφορούν στο γλωσσικό σύστημα και την ορθή χρήση της Ελληνικής, στην παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κειμενικών ειδών με έμφαση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που εγείρει η επιμέλειά τους και καθοδήγηση ως προς την προσπέλασή τους, και στον προσδιορισμό των τεχνικών κριτηρίων με τα οποία επιτυγχάνεται η άρτια τυπογραφική παρουσίαση του κειμένου. Με τον τρόπο αυτόν οι εκπαιδευόμενοι θα διακρίνουν ζητήματα που άπτονται των επιπέδων της γλώσσας, θα έρθουν σε επαφή με τα ίδια τα κείμενα (επιστημονικά ή μη) και, τέλος, θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τα στάδια επιμέλειας-διόρθωσης ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το εν λόγω επάγγελμα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φιλολόγους και εν γένει πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή μη, ο οποίος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον στίβο των εκδόσεων ή να βελτιώσει την ικανότητα παραγωγής απαιτητικού γραπτού λόγου επιμελούμενος ο ίδιος τα κείμενά του. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι θεωρητικών σχολών (ΕΑΠ, ΜΜΕ, κτλ.) καθώς και σπουδαστές όλων των ανωτέρω σχολών οι οποίοι παράλληλα με τις σπουδές τους θα επιθυμούσαν να απορροφηθούν στον κλάδο των εκδόσεων ή των μέσων επικοινωνίας. Το Πρόγραμμα αφορά επίσης επαγγελματίες συναφών ή άλλων κλάδων, όπως συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, κειμενογράφοι απασχολούμενοι στα ΜΜΕ και αλλού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους με σκοπό την αρτιότητα στην παρουσίαση των κειμένων τους. Τέλος, ευπρόσδεκτοι στον κύκλο μαθημάτων είναι και απόφοιτοι λυκείου με επαρκή γνώση των δομών της γλώσσας καθώς και κάποια εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος που έχει διάρκεια 5 μήνες οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα απονέμει πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση του ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Ακαδημαϊκος Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

To E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα αυτή την περίοδο προσφέροντας 10% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 16/12/2015. Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις για άνεργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%), κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=561

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17/1/2016 – Έναρξη Μαθημάτων: 25/1/2016

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.