Δείτε επίσης: Επιδόματα 800, 700 και 534 ευρώ. 3.958 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Εκατοντάδες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα

Η δυνατότητα που έχουν νοικοκυριά και πλέον και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν επιδότηση μέσω κουπονιού για τη σύνδεσή τους στο internet με υπερυψηλή ταχύτητα παρατάθηκε για δύο χρόνια και συγκεκριμένα έως 31/03/2022. Ο οδηγός για τη συμμετοχή στη δράση Superfast Broadband (SFBB) συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης, δημοσιεύτηκε εν νέου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Η δράση SFBB ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018. Μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί ελάχιστα νοικοκυριά, γεγονός που αποδίδεται στις περιορισμένες συνδέσεις που πληρούν τις προδιαγραφές για επιδότηση. Οι συνδέσεις – νοικοκυριά που έχουν επωφεληθεί είναι περίπου 5.800, έχουν δηλαδή δεσμευτεί μόλις 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ είναι καταγεγραμμένες περί τις 7.200 αιτήσεις.

Για να λάβει κάποιος την επιδότηση των 360 ευρώ για 24 μήνες (13 ευρώ τον μήνα και 48 ευρώ για το κόστος σύνδεσης) χρειάζεται η σύνδεσή του να δίνει ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps. Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σύνδεση παρέχεται με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH).

Σήμερα τα χαρακτηριστικά αυτά πληρούν περίπου 240 χιλ. συνδέσεις κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πάλι είναι λίγες, ωστόσο, πριν 1,5 χρόνο που ξεκίνησε η εν λόγω δράση οι γραμμές FTTH ήταν ελάχιστες. Επίσης, η δυνατότητα να επωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρητικά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από τα νοικοκυριά θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η ενεργοποίηση των SFBB vouchers θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίηση. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί, ενώ μπορεί να αυξηθεί και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησής του χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Πως εκδίδεται το SFBB voucher

Το πρώτο βήμα είναι ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (sfbb.gr) αν στη διεύθυνσή του προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFBB Υπηρεσίες.

Εφόσον αυτό συμβαίνει με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (username / password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, εκδίδει τον μοναδικό κωδικό του SFBB voucher, ο οποίος θα του αποσταλεί μέσω e‐mail. Τα στοιχεία που είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ΚΑΔ, νομική μορφή, ταχυδρομική διεύθυνση, υποκαταστήματα, πληροφορία σχετικά διακοπή ή μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.) των ωφελουμένων αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μέσω των διαπιστευτηρίων του TAXISNET κατά την υποβολή της αίτησης και μόνο με την καταχώρηση του ΑΦΜ.

Εάν προσφέρονται ήδη SFBB Yπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το SFBB voucher θα είναι ενεργό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο.

Εάν δεν προσφέρονται ακόμη SFBB Yπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά) το κουπόνι παραμένει ανενεργό, μέχρι τη στιγμή που ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει SFBB Υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα της δράσης υπάρχουν οι προσφορές από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την προσφορά SFBB Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία εξαργύρωσης του SFBB voucher, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό του.

Η διαδικτυακή σύνδεση θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα διεύθυνση λειτουργίας και να ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό εντός των προθεσμιών που δεσμεύουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεχθείσα SFBΒ Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει ο ωφελούμενος να παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem / router) και να υπογράψει το σχετικό Δελτίο Παραλαβής όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί. Πηγή: aftodioikisi.grΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
Δείτε επίσης: Επιδόματα 800, 700 και 534 ευρώ. 3.958 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Εκατοντάδες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα