Επίδομα θέρμανσης: Διασταύρωση αγορών Δεκεμβρίου – Πως θα δείτε το ποσό που θα λάβετε – Ποτέ η πληρωμή

Έχει πραγματοποιηθεί η διασταύρωση αγορών Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης.

Η επόμενη πληρωμή είναι προγραμματισμένη για τις 29 Φεβρουαρίου και αφορά αγορές μέχρι 31 Δεκεμβρίου και τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί μέχρι 7 Ιανουαρίου.

Με αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι βλέπουν οι δικαιούχοι στις διασταυρώσεις, που εμφανίζονται στην αίτηση.

Να πάρουμε παράδειγμα μια αίτηση με είδος καυσίμων πετρέλαιο.

Στην εικόνα παρακάτω βλέπουμε διαφορά πόσα.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει καταβληθεί η προκαταβολή και το πόσο της εμφανίζεται στον πρώτο πίνακα και αναφέρεται ως Λίστα Προκαταβολών για την Περίοδο 2023-2024.

Πόσο προκαταβολής, που εμφανίζεται ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗ, είναι 374,95 ευρώ και θα αφαιρεθεί από την Συνολική Υπολογιζόμενη αξία των αγορών.

Βλέπουμε στον πίνακα το Μέγιστο ποσό επιδόματος, που δικαιούμαστε βάσει συντελεστή της περιοχής μάς. Το ποσό αυτό αποτελεί στην ουσία το “ταβάνι “, δηλαδή η επιδότηση μάς δεν πρόκειται να ξεπεράσει το συγκεκριμένο πόσο, όσα καύσιμα και αν αγοράσουμε.

Στο παράδειγμα μάς, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 377,30 ευρώ.

Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε τις αγορές. Στο παράδειγμα μάς εμφανίζονται τα λίτρα, που έχουν αγοραστεί επειδή αφορά πετρέλαιο.

Στη στήλη Οικίας βλέπουμε τα λίτρα πού έχουμε αγοράσει και στη στήλη Επιδότηση βλέπουμε τα λίτρα που μάς επιδοτούνται. Στη διπλανή στήλη Αξία είναι η αξία των επιδοτούμενων λίτρων (υπολογίζεται με τιμή 1,40 ευρώ το λίτρο).

Κάτω στον πίνακα του παραδείγματος βλέπουμε τα Συνολικά λίτρα Επιδότησής βάσει αγορών και είναι 269,50 λίτρα και την Συνολική Υπολογιζόμενη αξία, που είναι τα 377,30 ευρώ.

Πάμε τώρα να υπολογίσουμε το ποσό, πού δικαιούμαστε, κάνοντας αφαίρεση από την Συνολική Υπολογιζόμενη Αξία του Ποσού Προκαταβολής, που έχουμε λάβει ήδη
377,30€ – 374,95 € = 2,35 €

2,35 θα πληρωθεί ο δικαιούχος στην επόμενη πληρωμή.

Όσοι δεν έχουν πάρει προκαταβολή πληρώνονται την Συνολική Υπολογιζόμενη Αξία στο ακέραιο.

Τι σημαίνει “ΔΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ” ;
Όσοι έχουν την συγκεκριμένη κατάσταση σημαίνει πως η Συνολική Υπολογιζομενη Αξία των αγορών τους δεν έχει φτάσει ακόμα μέχρι το Μέγιστο ποσό επιδόματος που δικαιούνται.

Προσοχή: Σε όσους η Συνολική Υπολογιζόμενη Αξία είναι μικρότερη του Μέγιστου Ποσού Επιδόματος σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αγορά καυσίμων, πού θα πρέπει να είναι διπλάσια σε χρήματα από το Μέγιστο ποσό επιδόματος, που μας έχει εγκριθεί.

Όπως έχουμε επισημάνει στο προηγούμενο άρθρο μας, για να λάβουμε όλο το επίδομα στο ακέραιο θα πρέπει να κάνουμε αγορές διπλάσιες του Μέγιστου ποσού επιδόματος, που δικαιούμαστε.

Αυτό είναι το συνολικό ποσό που δικαιούμαστε βάσει των αγορών μας και έχει φτάσει μέχρι το μέγιστο ποσό που δικαιούμαστε.

Πώς θα δούμε τις διασταυρωμένες αγορές:

 • μπαίνουμε στη πλατφόρμα myθερμανση
 • επιλέγουμε “Υποβολή αίτησης “
 • βάζουμε τους κωδικούς taxisnet του αιτούντα
 • επιλέγουμε “Υποβολή/Διαχείριση Αίτησης “του έτους 2022-2023
 • πατάμε τα μπλε γράμματα “Προβολή Διασταυρωμένων Αγορών “

Τι βλέπουμε στις διασταυρώσεις

 1. Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης που σας αντιστοιχεί.
 2. Τις αγορές καυσίμου θέρμανσης που διασταυρώθηκαν με την αίτησή σας και (στην περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης) τα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε αυτή.
 3. Τα στοιχεία του παραστατικού της αγοράς (Αριθμό Τιμολογίου – Ημερομηνία Αγοράς – Επωνυμία Προμηθευτή – Λίτρα (στην περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης)).
 4. Την ποσότητα πετρελαίου που αναλογεί σε εσάς καθώς και αυτή για την οποία δικαιούστε επιδότησης σε λίτρα, στην περίπτωση πετρελαίου θέρμανσης.
 5. Την υπολογισθείσα αξία παραστατικού.
 6. To λογαριασμό IBAN στον οποίο θα πιστωθεί η επιδότηση.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η πληρωμή του επιδόματος εμφανίζει μηνύματα περί προβλήματος με τον ΙΒΑΝ, θα πρέπει να δηλώσετε ορθό ΙΒΑΝ στην επιλογή “Δήλωση Λογαριασμού – IBAN” του myAADE.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Ο ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ

Αν έγγαμο ζευγάρι η με σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλει αίτηση με κωδικούς taxis ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ, αρκεί φυσικά εκείνος μέσα ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ λογαριασμό MYAADE να έχει καταχωρημένο αριθμό λογαριασμού που είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ η σε περίπτωση συνδικαιούχων, να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.

Για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρούνται αποδείξεις

 • Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης.
 • Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας, έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
 • Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς;

Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων

• το ποσό/αξία της συναλλαγής

• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής:

• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Σε αντίθεση με τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στα λοιπά είδη καυσίμων δεν έχει σημασία ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος.

Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (9 Δεκεμβρίου 2022), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς.

Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

Πότε είναι οι επόμενες πληρωμές για το Επίδομα Θέρμανσης 2023-2024

 • Έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.
 • Έως την 30η Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.

Πηγή: enaklik.com ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΔΥΠΑ: Επίδομα 480€ με 5 δικαιολογητικά. 100€ από τον ΕΟΠΥΥ για τα γυαλιά. Προσλήψεις ανέργων με επιδότηση έως 6.132€