Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη 34 θέσεων εργασίας, πολλαπλών ειδικοτήτων.  Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες αφορούν θέσεις όπως βοηθούς χειριστές ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων, οδηγούς, μηχανολόγους, υπάλληλο γραφείου, τεχνικό επιμελητή, μηχανοτεχνικούς, τεχνίτες δομικών έργων, μηχανοτεχνικούς,

Οι θέσεις αφορούν αγγελίες έκτακτου προσωπικού με 8μηνη διάρκεια και αφορούν περιοχές όπως τη Μεγαλόπολη, την Πλαστήρα, τον Αθερινόλακκο, τον Λαδώνα κ.α.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 1. Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Eρπυστριοφόρων Mηχανημάτων με Kαδοτροχό ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 2. Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Eρπυστριοφόρων Mηχανημάτων με Kαδοτροχό ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 3. Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 4. Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητών & Φορτωτών) ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 5. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων) ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 6. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Dumpers)) ΔΕ ή ΥΕ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 7. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) ΔΕ ή YE Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Βάρδια)
 8. Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (Βάρδια)
 9. Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικός ΔΕ
 10. Τεχνικός Επιμελητής ΔΕ
 11. Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Βάρδια)
 12. Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Ημερήσιος)
 13. Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Αυτοματισμού και Οργάνων)
 14. Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Βάρδια)
 15. Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Ημερήσιος)
 16. Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Εργαλειομηχανών – Τορναδόρος)
 17. Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (Βάρδια)
 18. Τεχνίτης Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος Κλαρκ ή Γερανογέφυρας
 19. Τεχνίτης Δομικών Έργων ΔΕ (Υδραυλικός) Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 20. Τεχνίτες Δομικών Έργων (Οικοδόμοι) Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 21. Τεχνίτης Δομικών Έργων ΔΕ (Ελαιοχρωματιστής)
 22. Μάγειρας Σταθμού Παραγωγής
 23. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ημερήσιος)
 24. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) Παραγωγής Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (Ημερήσιος)
 25. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Βάρδια)
 26. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Ημερήσιος)
 27. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Ημερήσιος)
 28. Τεχνολόγος Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ
 29. Πτυχιούχος Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ
 30. Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού ΔΕ (Ηλεκτρο-Οξυγονοκολλητής)
 31. Υπάλληλος Γραφείου – Πτυχιούχος Διοικητικός ΤΕ
 32. Τραπεζοκόμος Σταθμού Παραγωγής ΔΕ
 33. Καθαριστής/Καθαρίστρια Σταθμών Παραγωγής
 34. Εργάτης Σταθμών Παραγωγής

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε θέση αναλυτικά και να κάνετε αίτηση για εκείνη του ενδιαφέροντος σας, εδώ.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φθηνές διακοπές για 25.000 δικαιούχους. Ποιοι κάνουν αίτηση. 1.465 προσλήψεις σε Δήμους. Αγγελίες εργασίας με μισθούς έως 2.000€