ΠΕΛΛΑ – Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του ΥΗΣ ΑΓΡΑ στον Νομό Πέλλας.

DEI-2323

  • 3 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (8 ΜΗΝΕΣ)
  • 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (8 ΜΗΝΕΣ)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2015 για τον ΥΗΣ Άγρα

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή Αιτήσεων από 21.10.2015 έως και 30.10.2015

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]