ΑΤΤΙΚΗ – ΜΑΡΟΥΣΙ – Ο Δήμος Αμαρουσίου  θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ογδόντα (80) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Looking_For_Job_5000298

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 31-10-2015

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 09-11-2015

Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση
Παράρτημα
Αίτηση

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ