Παράλληλα με τη μεγάλη αύξηση χορήγησης στεγαστικών δανείων, από τους τραπεζικούς οργανισμούς την προηγούμενη δεκαετία, η ασφαλιστική αγορά έδειξε για άλλη μια φορά τα αντανακλαστικά της, δημιουργώντας ένα προϊόν προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες που προέκυψαν.

Σε αντίθεση με τα καταναλωτικά δάνεια, των οποίων τα κεφάλαια είναι σχετικά μικρά, η διάρκειά τους σύντομη (έως 5 έτη) και συνήθως χωρίς εγγυήσεις, τα στεγαστικά δεσμεύουν το δανειολήπτη να παρέχει στην τράπεζα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός του, μηνιαίως και με ορίζοντα δεκαετιών, έχοντας το χρηματοδοτούμενο ακίνητο ως ενέχυρο, μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του χορηγούμενου ποσού.

Η ασφάλιση δανειολήπτη εξασφαλίζει την άμεση αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του δανειολήπτη, απαλλάσσοντας την οικογένειά του από αυτή την υποχρέωση. Έτσι το ακίνητο περνά εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της οικογένειας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ασφάλεια ζωής και ανικανότητας, με την ιδιαιτερότητα ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κάθε χρόνο όσο και η υποχρέωσή του ασφαλισμένου προς την τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε χαμηλό κόστος, κάνοντας το προϊόν απόλυτα προσιτό στον τελικό καταναλωτή. Απευθύνεται σε κατόχους στεγαστικών, επιχειρηματικών ή επισκευαστικών δανείων καθώς και καταναλωτικών δανείων μεγάλων ποσών.

Ο σύγχρονος ιδιώτης ή επιχειρηματίας, που επιθυμεί να διασφαλίσει το μέλλον της οικογένειας ή της επιχείρησής του, θα πρέπει να διατηρεί ένα συμβόλαιο ασφάλισης δανειολήπτη, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το σύνολο των υποχρεώσεών του προς τις εκάστοτε τράπεζες.

Χαρίλαος Βίλλας, Ασφαλιστικός Σύμβουλος
villas@insurance2day.gr

ΠΗΓΗ