Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών τους, προχωρούν δήμοι της Αττικής.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι προκηρύξεις:

Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών τους, προχωρούν δήμοι της Αττικής.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις:

Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Πειραιά (προκήρυξη)

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στο Δήμου Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6002544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές 2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήµου Νέας Ιωνίας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002305 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027” στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών.

ΑΣΕΠ: Επιμελητή Κοινωνικής Πρόνοιας προσλαμβάνει ο Δήμος Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001920 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», του Δήμου Ζωγράφου

Προσλήψεις 14 συμβασιούχων στο Δήμο Περάματος

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων ατόμων (14) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στο Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Αθηναίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Μαραθώνος

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών τουΔήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στο Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τρία (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Εκγύμναση των αθλούμενων μελών» β) «Διδασκαλία μουσικής και παραδοσιακών χωρών» γ) «παροχή νοσηλευτικής βοήθειας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικώνπρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Δήμου Καλλιθέας «Kallithea Summer Sports Camp».

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πόρου

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες και συγκεκριμένα από την υπογραφή της έως και 31.10.2024.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων –Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

Προσλήψεις 49 ατόμων στο Δήμο Αγία Βαρβάρας

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί χοροί), με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης έναντι αντιτίμου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, συνολικού αριθμού (49) σαράντα εννέα ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά-ειδικά προσόντα και χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Πηγή: aftodioikisi.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θέσεις εργασίας για ΔΕΔΔΗΕ, ΜΚΟ, συvοδούς σε σχολικά λεωφορεία. Επίδομα σε 650.000 συνταξιούχους. Υπάλληλοι Γραφείου από ΕΛΤΑ, φροντιστήρια, εταιρίες