Βγήκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 40 οδηγών στον ΟΑΣΘ.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 40 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού.

Οι 40 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Οι ειδικότητες

Η ειδικότητα που ζητείται από τον ΟΑΣΘ είναι η εξής:

  • ΔΕ Οδηγών – 40 θέσεις

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΟΑΣΘ δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dad@oasth.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ο.Α.Σ.Θ., Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 90, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 44, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Ευγενίας Παλτατζίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310981233 και 2310981205).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ