Αλλαγές στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ καθώς σύμφωνα με τροπολογία καταργείται η ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50 στις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καταργείται η υποχρεωτική ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50, σε κλίμακα 1-100, στον συνολικό βαθμό της εξέτασης ΑΣΕΠ.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4765/2021: «Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση».

Πλέον σύμφωνα και με το νομοσχέδιο το ΑΣΕΠ θα θέτει τη βάσει τόσο στο συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία, ενώ η βάση κάθε γραπτής εξέτασης θα αναγράφεται στην προκήρυξή της.
Επιπλέον, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των θεμάτων και των ερωτήσεων των διαγωνισμών καθώς και οι απαντήσεις τους.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προσθέτει τα εξής εδάφια:

Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί της βαθμολόγησης των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) προστίθενται οι λέξεις «ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση», γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση».

2ος Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Έρχεται CAT test και εξετάσεις βάσει επιθέτου σε κέντρα διαρκείας;

Με στόχο την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών , το ΑΣΕΠ ετοιμάζεται να ανοίξει νέα σελίδα κατά τη διεξαγωγή του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Αν και ακόμα το ΑΣΕΠ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες θα ακολουθήσει για την διεξαγωγή του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και τις χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, προσπαθεί να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου εξυπηρετήσει τους υποψηφίους και παράλληλα να συμβάλει στην εξομάλυνση των διαδικασιών.

Μία από τις καινοτομίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά είναι η διεξαγωγή του 2ου γραπτού διαγωνισμού ηλεκτρονικά με τους υποψηφίους να δίνουν απαντήσεις στους υπολογιστές.

Ο εκσυγχρονισμός του ΑΣΕΠ είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, και αποτελεί κάτι το οποίο ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου έχει τονίσει πολλές φορές ότι επιθυμεί να υλοποιηθεί.

Μάλιστα ήδη η σελίδα του ΑΣΕΠ έχει αλλάξει πλήρως κάνοντας πιο εύκολη την αναζήτηση των προκηρύξεων και όχι μόνο.

Ακόμη μία καινοτομία που μπορεί να εφαρμοστεί στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό είναι αυτή των CAT Test ( (Computerized Adaptive Testing – CAT), η οποία αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Ο ΑΣΕΠ είναι εν αναμονή της γραπτής e-εξέτασης – που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για επιλογή διοικητικού προσωπικού στα νοσοκομεία- προκειμένου να αξιολογήσει αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και κατά τον 2ο γραπτό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την εξέταση για την επιλογή διοικητών νοσοκομείων, αν αυτό εφαρμοστεί και στον διαγωνισμό, τότε οι υποψήφιοι θα δώσουν εξετάσεις με ραντεβού βάσει του αρχικού γράμματος του επιθέτου τους, κάτι το οποίο, αν γίνει, θα χρειαστεί παραπάνω Σαββατοκύριακα προκειμένου να δώσουν εξετάσεις οι υποψήφιοι.

Αν λοιπόν εφαρμοστούν όλα αυτά τότε οι γραπτές εξετάσεις του 2ου πανελλήνιου διαγωνισμού θα πρέπει να γίνουν σε κτηριακές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα και όχι σε σχολικές αίθουσες, προκειμένου να υπάρχει το αναγκαίο δίκτυο για την εγκατάσταση υπολογιστών.

Πηγή: dnews.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε η αίτηση για Youth Pass. Θέσεις σε ΚΑΡΕΛΙΑ, FRAPORT, NESTLE και άλλες 10 εταιρίες. ΑΣΕΠ: 3.500 διορισμοί από απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου