Επανεκδόθηκε  από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τις 200 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού.

Δείτε επίσης: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με επίδομα έως 600 ευρώ. Αιτήσεις για 2.251 προσλήψεις στο Δημόσιο

Συγκεκριμένα, τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 200 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη
(τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500).

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 200 θέσεων ΣΟΧ 1/2018 για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων είναι ενιαία και θα γίνονται δεκτές :

από 12/09/2019 μέχρι και 23/09/2019.

Ανακοίνωση ΣΟΧ. 1 Α /2019 

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ.1 Α /2019

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας
(πηγή)Δείτε επίσης: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με επίδομα έως 600 ευρώ. Αιτήσεις για 2.251 προσλήψεις στο Δημόσιο

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ