Οι πληρωμές του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και των Σχολικών Νοσηλευτών που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά (Π.Ε.Π) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις Περιφέρειες:

–          Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

–          Στερεάς Ελλάδας

–          Ιονίων Νήσων

–          Πελοποννήσου

–          Αττικής

–          Κρήτης

θα γίνουν από τις 11 – 13 Ιανουαρίου 2016 αφού πρόσφατα πιστώθηκαν με χρήματα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παραπάνω έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για τις Περιφέρειες:

–          Βορείου Αιγαίου

–          Κεντρικής Μακεδονίας

–          Θεσσαλίας

–          Ηπείρου

–          Δυτικής Ελλάδας

–          Νοτίου Αιγαίου

αναμένονται σύντομα οι σχετικές πιστώσεις και μόλις πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραπάνω έργων, οι πληρωμές θα γίνουν εντός 2 εργασίμων ημερών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΗΓΗ: ESOS