Δείτε αναλυτικά πως θα κάνετε αίτηση για τις νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ.

Τρέχουν οι αιτήσεις σε 4 προκηρύξεις της ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ. Δείτε αναλυτικά που και πως θα κάνετε αίτηση.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα

Η ΔΕΘΥΠ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 05.10.2023 έως και την Δευτέρα 16.10.2023

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Χανίων

Ο Κλάδος ΑΗΣ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων, που εδρεύει στη Ξυλοκαμάρα Νεροκουρίου του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 06.10.2023 έως και την Δευτέρα 16.10.2023

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΔΕΗ – Πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου ημερομίσθιου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου Κρήτης

Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 05.10.2023 έως και Δευτέρα 16.10.2023., ώρα 15:00

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου

Ο Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στη Σορωνή – Ρόδου του δήμου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 11.10.2023 έως και την Παρασκευή 20.10.2023

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Πηγή: dnews.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τριετίες: Οι πίνακες με τις αυξήσεις στους μισθούς. Market Pass: Το σενάριο για διπλή πληρωμή. ΑΣΕΠ: 1.068 προσλήψεις στο Δημόσιο. 197 νέες θέσεις ιδιωτικού