Σε 980 ανέρχονται οι εποχικές προσλήψεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Συνολικά 18 δήμοι έχουν προκηρύξει θέσεις για ΥΕ προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια: (α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 2020 (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας), (β) εμπειρία από το διδακτικό έτος 2020 – 2021 και εξής (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας), πολύτεκνοι ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, τριτεκνοι ή τέκνο τριτεκνης οικογένειας (15 μονάδες), Ανήλικα τέκνα (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων, αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου και ηλικία.

Εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Χανίων και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων, που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Κατάταξη Υποψήφιων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία). Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δήμος Μύκης 38 (αιτήσεις έως 12/7)

Δήμος Ζωγράφου 40 (αιτήσεις έως 12/7)

Δήμος Σκύρου 4 (αιτήσεις έως 15/7)

Δήμος Παγγαίου  37 (αιτήσεις έως 15/7)

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας 100 (αιτήσεις έως 16/7)

Δήμος Αιγιαλείας 60 (αιτήσεις έως 16/7)

Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας 17 (αιτήσεις έως 17/7)

Δήμος Τρίπολης 48 (αιτήσεις έως 17/7)

Δήμος Σικυωνίων 33 (αιτήσεις έως 17/7)

Δήμος Αγίου Δημητρίου 45 (αιτήσεις έως 17/7)

Δήμος Ζίτσας 23 (αιτήσεις έως 18/7)

Δήμος Αράχωβας-Αντίκυρας-Διστόμου 15 (αιτήσεις έως 18/7)

Δήμος Καλαμάτας 122 (αιτήσεις έως 18/7)

Δήμος Ξάνθης 87 (αιτήσεις έως 18/7)

Δήμος Νεάπολης Συκεών 73 (αιτήσεις έως 19/7)

Δήμος Χανίων 160 (αιτήσεις έως 19/7)

Δήμος Περάματος 40 (αιτήσεις έως 19/7)

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού 38

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φθηνές διακοπές για 25.000 δικαιούχους. Ποιοι κάνουν αίτηση. 1.465 προσλήψεις σε Δήμους. Αγγελίες εργασίας με μισθούς έως 2.000€