Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους (βαθμός AD 6). Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους (AD 6) σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς. Σημειωτέον ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο σε έναν τομέα. Τομέας 1 – Μικροοικονομία/Μακροοικονομία – 300 θέσεις. Τομέας 2 – Χρηματοοικονομικά – 348 Θέσεις. Τομέας 3 – Βιομηχανική οικονομία – 322 θέσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να: είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μια από τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική, Επίσης πρέπει να διαθέτουν:

Για τον τομέα 1: είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομικά (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), χρηματοοικονομικά, μαθηματικά, στατιστική, φυσική ή μηχανική.

Για τον τομέα 2: είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομικά (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), μαθηματικά, στατιστική, επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά, λογιστική, χρηματοοικονομική μηχανική και/ή αναλογιστικές επιστήμες. ή πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική πείρα – ή πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε άλλον τομέα, πέραν εκείνων που προαναφέρονται.

Για τον τομέα 3: είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, στον οικονομικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), ή η στατιστική.

Ο μισθός των υποψηφίων θα κυμαίνεται στα 5.400 ευρώ και ο τόπος εργασίας είναι οι Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) και Στρασβούργο (Γαλλία).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κλειστά σχολεία λόγω καύσωνα – Όλη η λίστα. 485 νέες θέσεις εργασίας σε φορείς του δημοσίου. Πώς θα κάνετε διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού