Νέες προσλήψεις θα γίνουν σε Δημόσιο και φορείς το επόμενο διάστημα.

Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

ΟΑΣΑ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει έως 18/06.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Ευβοίας

Η ΕΦΑ Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ», ΜΕ MIS 5008966.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Καβάλας

Η ΕΦΑ Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Εργασίες αρχαιολογίας τμήματος Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού» της Πράξης «Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα- Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού» με κωδικό ΟΠΣ 6010940.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Καρπενησίου

Η ΕΦΑ Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.

Προσλήψεις στο ΠΤΑ Αττικής (προκήρυξη)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής), δύο φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα ενός (1) Στελέχους Επιστημονικής & Διοικητικής Υποστήριξης (κωδικός θέσης 100) και ενός (1) Στελέχους Δημοσιότητας (κωδικός θέσης : 101), για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου «Space4Cities: Integrating Galileo and Copernicus downstream applications to support dynamic use of Public spaces» με το ακρωνύμιο «Space4Cities», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe και στο οποίο το Π.Τ.Α. Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

Προσλήψεις 33 ατόμων στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

Η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 «Δαπάνες αρχαιολογίας» (είδος υποέργου: αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες), του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του έργου με τίτλο «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας».

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

H ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες» σε οικόπεδα ιδιωτών στην Αταλάντη Δήμου Λοκρών (κωδικός 2022ΝΑ51400041 5150324), που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Προσλήψεις 12 ατόμων στην ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Η ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 2 με τίτλο «Αρχαιολογική επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών» του ενταγμένου Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Άγιον Όρος» στο πλαίσιο του υποέργου “α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)” της Δράσης.

Προσλήψεις υδρονομέων στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Προσλήψεις 5 υδρονομέων στον ΓΟΕΒ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 15 ατόμων στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Σώματος Φύλαξης Φύσης, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Λεωφόρο Μεσογείων 207, Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ – ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ», της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ-ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5076696.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 115 ατόμων στον ΕΛΓΑ (προκήρυξη)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) ανακοινώνει ο ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Η ΕΦΑ Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά εργασίες συντήρησης σε μεταλλικά και κεραμικά ευρήματα και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων του έργου απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξη [ 6 ] μηνών και όχι πέραν της 31/12/2024.

Προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ανακοινωνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως 17 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων.

Προσλήψεις 29 ατόμων στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη σύμβασης έργου για τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Επικοινωνίας Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.

Αιτήσεις για 59 μόνιμες θέσεις Τ.Ε & Δ.Ε

Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για την πρόσληψη 59 μόνιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Προσλήψεις 156 ατόμων στην ΕΑΒ (προκήρυξη)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα έξι (156) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπών Εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την Εθνική άμυνα και ασφάλεια του Κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Διεύθυνσεων Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, Διαχείρισης & Ελέγχου Ποιότητας και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Πηγή: aftodioikisi.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ