Εκατοντάδες προσλήψεις κάνουν αυτοί την περίοδο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εποχικούς υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι προκηρύξεις:

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Πηνειού

Ο Δήμος Πηνειού, γνωστοποιεί την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 31/10/2024.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Κάσου

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας

Προσλήψεις 37 ατόμων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικό Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες , τριάντα εφτά (37) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξηπαιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024».

Προσλήψεις 51 ατόμων στο Δήμο Πολυγύρου (προκήρυξη)

Ο Δήμος Πολυγύρου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα ένα (51) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης» με διάρκεια απασχόλησης έως τρεις μήνες.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Προσλήψεις στον ΟΚΑΠ Κεφαλληνίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κεφαλληνίας» (Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κεφαλονιάς με συνέχιση της λειτουργίας του», με Κωδικό ΟΠΣ 6003289 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές 2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήµου Νέας Ιωνίας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002305 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027” στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, στα Τμήματα: α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και β)Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Αγρινίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α1) «Συνέχιση Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου : Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο» της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ & ΥΠΝΩΤΗΡΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6001977, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Προσλήψεις 14 συμβασιούχων στο Δήμο Περάματος

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων ατόμων (14) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στο Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου  Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα έξι (16) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, διαφόρωνειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 10-9-2024, για την λειτουργία των θερινών προγραμμάτων Δημοτικών Κατασκηνώσεων «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2024» και «Δημιουργική απασχόληση έτους 2024»

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, για κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31-10-2024

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης (2) διάρκειας, ήτοι από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου 2024, πλήρους απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού.

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Αποκορώνου

O Δήμος Αποκορώνου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων , για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών.

Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Αθηναίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Μαραθώνος

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών τουΔήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στο Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβάδεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας περιλαμβανομένης Κινητής Μονάδας», της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Λεβαδέων», με κωδικό ΟΠΣ 6003089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τρία (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Εκγύμναση των αθλούμενων μελών» β) «Διδασκαλία μουσικής και παραδοσιακών χωρών» γ) «παροχή νοσηλευτικής βοήθειας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικώνπρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Δήμου Καλλιθέας «Kallithea Summer Sports Camp».

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 25 ατόμων στη ΔΕΥΑ Θήρας

Η ΔΕΥΑ Θήρας ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη Θήρα της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με πλήρη απασχόληση τριών (3) ατόμων συνολικά , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των Δομών Κ.Δ.Α.Π. «ΜΠΑΤΑΝΙ» και «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τρίτη 25-06-2024 και ώρα 15:00.

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πόρου

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες και συγκεκριμένα από την υπογραφή της έως και 31.10.2024. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19 Ιουνίου 2024 έως και 28 Ιουνίου 2024

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Φιλιατών

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών κατά την τρέχουσα διδακτική περίοδο, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατρία (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας), κατά την θερινή περίοδο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γιαΝτην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης πυροπροστασίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου οκτώ (8)ατόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως και 4 μήνες και όχι πέρα της 31ης Οκτωβρίου 2024

Προσλήψεις 49 ατόμων στο Δήμο Αγία Βαρβάρας

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί χοροί), με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης έναντι αντιτίμου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, συνολικού αριθμού (49) σαράντα εννέα ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά-ειδικά προσόντα και χρονική διάρκεια της σύμβασης.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δήμο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 14 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 24 ατόμων στη ΔΕΥΑΡ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Πηγή: aftodioikisi.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θέσεις εργασίας για ΔΕΔΔΗΕ, ΜΚΟ, συvοδούς σε σχολικά λεωφορεία. Επίδομα σε 650.000 συνταξιούχους. Υπάλληλοι Γραφείου από ΕΛΤΑ, φροντιστήρια, εταιρίες