Εκατοντάδες προσλήψεις κάνουν αυτοί την περίοδο οι Δήμοι.

Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εποχικούς υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι προκηρύξεις:

Προσλήψεις 20 συμβασιούχων στη Θάσο

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Παναγία Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Οινουσσών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών, που εδρεύει στις Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Πλατανιά

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6002243 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, που θα ασχοληθεί για την κάλυψη των πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού του δήμου Πύδνας Κολινδρού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 07-06-2024 έως 13-06-2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλέφ: 2353350105-106).

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού , για την πλήρωση δέκα έξι (16) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024, διαφόρων ειδικοτήτων, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και πέντε (5) μήνες.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Τήλου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Τήλου, που εδρεύει στο Μεγάλο Χωριό Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Προσλήψεις 26 ατόμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο.

Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών.

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών.

Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Λήμνου

Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δήμο Οιχαλίας

Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι έξη (26) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου», που εδρεύει στην Αλόννησο, της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων.

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Πατρέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας.

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Κω

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 5043/2023, συνολικά εννέα (9) ατόμων, στον Δήμο Κω.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 6003132 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021- 2027», στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τριών (3) ατόμων με σύμβαση χρονικής διάρκειας έως 31 Ιουλίου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας.

Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Ζαχάρως

Ο Δήμος Ζαχάρως ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, έντεκα (11) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες και μέχρι 31/10/2024.

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών της πυρασφάλειας κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Γννωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Σύμης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σύμης, που εδρεύει στη Σύμη Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Μυλοποτάμου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 συνοδόν απποριμματοφόρων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Την πρόσληψη 10 εργατών καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος Δίου – Ολύμπου.

Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δήμο Χαϊδαρίου

Την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, γνωστοποιεί ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2024 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι [16] ατόμων, συγκεκριμένα δέκα [10] ατόμων 3μηνης απασχόλησης και έξι [6] ατόμων 5μηνης απασχόλησης, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: aftodioikisi.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ κάνουν σήμερα αιτήσεις. ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων. Θέσεις σε ΟΑΣΘ, ΚΑΡΕΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΣΟΥΤΗ